“Bir hayata başka ne sığabilir düşüncesi; ” Yaratıcı Fikirlere Odaklanmayı, Üretim Odaklı Bakış Açısını, Inovasyon Yaklaşımlarını Benimsemeyi ve Yaşamı Sevdiğin İşlerle Donatmayı Gerektirir.”   

Ersoy Soyer


Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve ardından İşletme lisans eğitimlerini tamamlamış, kurumsal iş yaşamına 1999 yılında Garanti Teknoloji şirketinde başlamıştır. Şirketin farklı birimlerinde görevler alarak, birçok kurumsal proje içerisinde bulunmuştur. 2000’li yılların başında finans dünyasının teknolojik dönüşümü içerisinde bankacılık ve finans alanındaki yeni teknolojik süreçlerin oluşturulması tarafında aktif roller alarak, iş geliştirme süreçleriyle dönüşüme ve değişime ortak olmuştur. 

2004 yılında Tooneffects Animasyon Stüdyosu’nu kurarak girişimcilik deneyimlerinin ilkini gerçekleştirmiştir. O yıllarda profesyonel projelerinden ilki; “Grup Hepsi” müzik grubunun markalaştırılmasıdır. Grubun tüm pazarlama ve stratejik süreçlerini de yürüterek grubun popüler olması konusunda stratejiler geliştirmiş, Pepsi anlaşmaları, gruba ait Tv dizileri vb birçok yeniliğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Türkiye’nin ilk kez reelden dönüştürülen dijital animasyon karakterleriyle de hayat bulan projenin mimarı olmuştur. Mete Özgencil ile birlikte grubun video kliplerini hazırlamış, grubun o yıllarda en popüler müzik gruplarından biri olmasını sağlamıştır.

Şirketiyle ülkemizi temsil etmiş Dünyanın en önemli Animasyon festivallerinden olan Monaco IMAGINA Animasyon Festivaline iki kez üstüste davet edilmiştir. O yıl şirketi Animation World Network tarafından Ortadoğu’nun gelişen firmaları arasında gösterilmiştir.

Dijital dönüşüm projelerinden ilkini 2007 yılında TBMM için Kültürel Miras Projeleriyle hayata geçirmiştir. Milli Saraylar Daire Başkanlığı ile Saray ve Kasırların dijital üç boyutlu filmlerini hazırlamış ve projelerini yönetmiştir. Tur ve rehberlik sistemleri üzerine dijital dönüşüm projeleri üretmiş ve öncü teknolojileri millileştirmek üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Şirketlerin kurumsal pazarlama ve markalaşma projelerine ağırlık vererek 2008 – 2011 yılları arasında Karaca Züccaciye şirketinin “Karaca” markasının; marka yapılanması, marka stretejisi, marka konumlandırma ve algısı üzerinde çalışmıştır. O dönem firmaya ilişkin 40’ın üzerinde reklam filmini de yönetmiş ve hazırlamıştır. Yapılan stratejik yaklaşımlar züccaciye sektöründe markanın ilk sıraya yerleşmesini sağlamıştır. Ortaya çıkan ivme tüm sektörün dinamiklerini değiştirmiş rakiplerin kendi markalarına dair projelere ağırlık vermelerine sebep olmuştur. Hazırladığı reklam filmlerinde kullandığı yaratıcı efekt tarzı sektörde yeni bir trend oluşturmuş ve diğer sektörlerin reklam filmlerine de ilham vermiştir. 

2009 yılında “Istanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” oluşumunda proje ajans ekibine davet edilmiştir. Istanbul Tanıtım Ajansı bünyesinde; ekibiyle beraber  Istanbul Avrupa Kültür Başkenti  markasına ilişkin projeler geliştirmiştir. Kültürel miras projelerine ait filmleri ülke tanıtımı için kullanılmıştır. 

Onlarca kurumsal şirket için inovatif projeler ortaya çıkarmış, dönüşüm stratejileri geliştirmiş bu çalışmalarla şirketlerin süreç yönetimlerine , gelişim ve değişimlerine katkıda bulunmuştur. Şirket yönetim ve değer zincirlerine yön vermekle kalmayarak, iş standartları ve algı süreçlerinin değişimlerine katkıda bulunmuştur.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, TBMM, Tübitak, vb kamu kurumlarıyla birlikte projeler de geliştirmiştir. 2015 yılı Vakıf haftası açılış belgeseli olan “Vakıf ve Sanat” belgeselini hazırlamış ve yönetmiştir.  

Kendi şirketleri ile hazırladığı projeler veya şirketler için sunduğu danışmanlık hizmetleri esnasında, ilgili sektörlerden çeşitli ödüllerle de onurlandırılmıştır. Gençlerin enerjisine ve içsel değerlerine daima inanmış, onların gelişimine katkıda bulunacak paylaşımlar yapmayı hedef edinmiştir. Çeşitli özel organizasyonlarda yer almış; gerek özel sektör, gerekse üniversitelerde konuşmacı olarak veya eğitimler ve konferanslar vererek paylaşım alanlarına ilişkin platformlarda  yer almıştır.  

2015 yılında şirketlerini Nexrone Teknoloji çatısı altında toplamış, drone teknolojileri üzerinde de projeler geliştirerek; açık hava reklamcılığını değiştirecek bir teknolojiyi de hayata geçirmiştir.  2015 yılından sonra kurumsal şirketlere danışmanlıklar yanında Kobi’ler ve Startup’lara da ağırlık vererek büyüme stratejileri geliştirmeye devam etmiştir.
2020 yılında hayata geçirdiği Queeme projesiyle büyük veri alanına odaklanarak globalde insan hayatına zaman kazandıracak teknolojiler alanına odaklanmıştır. Veri analizi odağında işletmelerin süreçlerini iyileştirerek gelir modellerini artırmak özelinde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Inşaat’tan, Eğlence sektörüne, Tekstilden, Perakendeye, Sanayiden, Bilişime, birbirinden farklı sektörlerle de çalışarak değer zincirlerine katkıda bulunmuştur. Tasarım, yeni fikirler, girişimcilik, proje süreçleri, değer zinciri, ürün ve hizmet yönetimi süreçleri, değişime öncülük etmek konularını benimsemiştir,  

Farklı sektörlerde; girişimciler, küçük ve orta boy işletmeler ve kurumsal firmalara; Dijital Dönüşüm, Stratejik Yönetim, Değer Zincirleri, Markalaşma, Tüketiciyi Anlamak, Kurumsal Rehberlik, İçsel Dönüşüm, konularında danışmanlık yapmaktadır. Bunun yanında farklı platformlarda, eğitimler ve konferanslar vermekte, üniversite ve özel organizasyonlarda konuşmacı veya panelist olarak bilgi paylaşımları yapmaktadır.